Prijavite se z vašo digitalno identiteto. Vašo digitalno identiteto predstavljata uporabniško ime (npr. ab1234 ali ab12345) in geslo, ki ste ga sami nastavili. Pri uporabniškem imenu ne vpisujte @student.uni-lj.si, temveč le črki in številke (npr. ab1234 ali ab12345).

Log in with your digital identity. Your digital identity is represented by a username (e.g. ab1234 or ab12345) and a password that you set yourself. Do not enter @student.uni-lj.si for the user name, but only letters and numbers (e.g. ab1234 or ab12345).